Trang chủ / Code / Sử dụng Magento 2 CLI để quản trị trang web Magento
sử dụng magento 2 cli

Sử dụng Magento 2 CLI để quản trị trang web Magento

Magento 2 vừa mới ra mắt mang theo một công cụ rất hay đó là Magento 2 CLI, ưu việt hơn Magento 1 CLI như dễ dùng hơn và nhiều chức năng hơn. Bạn nào chưa biết Magento CLI là gì thì đây là công cụ quản lý trang web chạy Magento của bạn thông qua dòng lệnh được nhanh hơn , thuận tiện hơn. Bản thân mình thường xuyên sử dụng Magento CLI bởi vì nó rất hay, làm được rất nhiều việc trong Magento một cách nhanh chóng.

Xem thêm:

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn công cụ này cũng như cách sử dụng của nó. Để sử dụng được các câu lệnh này, bạn phải ở thư mục bin của Magento2, dùng lệnh cd /duong/dan/toi/magento/bin

Tuy nhiên để cho thuận tiện, mình sẽ hướng dẫn bạn thiết lập biến môi trường để có thể chạy các lệnh này từ bất kì đâu, chạy lệnh sau:

Debian/Ubuntu/CentOS: export PATH=$PATH:/var/www/html/magento2/bin

Thay đường dẫn /var/www/html/magento2/bin bằng đường dẫn tới thư mục bin trong Magento2 của bạn

Cache

Đúng như cái tên của nó, tuỳ chọn này cung cấp cho các các công cụ để quản lý Cache của Magento 2 được thuận tiện hơn. Bạn có thể bật, tắt, xoá hoặc kiểm tra trạng thái của Cache trong Magento. Ví dụ như

magento cache:status //Kiểm tra trạng thái của Cache
magento cache enable   //Bật Cache
magento cache:disable config //Vô hiệu hoá Cache
magento cache:disable full_page //Vô hiệu hoá Full Page Cache</pre>
magento cache:clean //Xoá Cache
magento cache:flush //Xoá toàn bộ Cache 

Indexer

Bạn nào dùng Magento 1 thì đã quá quen với Index này rồi, nó là công cụ để cập nhật lại dữ liệu cho trang web của bạn mỗi khi có thay đổi. Trong Magento 2, công cụ này được đem xuống Magento CLI, giúp việc Index được dễ dàng hơn

magento indexer:info
magento indexer:status
magento indexer:set‐mode schedule customer_grid magento indexer:reindex customer_grid magento indexer:reindex

Admin

Với tuỳ chọn này, bạn có thể tạo tài khoản admin từ giao diện dòng lệnh bằng dòng lệnh sau

magento admin:user:create ‐‐admin‐user="abc" ‐‐admin‐password="abc123" ‐‐admin‐email="abc@gmail.com" ‐‐admin‐firstname="Nguyen Van" ‐‐admin‐lastname="A"

Module

Bạn có thể bật, tắt, xoá, hoặc  kiểm tra tình trạng của các module bằng Magento CLI

magento module:status //Xem trạng thái của các module
magento module:disable abcxyz //Vô hiệu hoá module abcxyz
magento module:uninstall abcxyz //Xoá Module abcxyz

Cron

Câu lệnh này giúp bạn chạy các task trong Magento thủ công, bạn có thể tạo Cronjob để chạy tự động lệnh này

magento cron:run

Setup

setup:backup Backup code của Magento, ảnh và cơ sở dữ liệu
php setup:config:set Tạo hoặc thay đổi các thiết lập của Magento
setup:cron:run Chạy cronjob của Magento
setup:db-data:upgrade Cài đặt và cập nhật dữ liệu cho Database
setup:db-schema:upgrade Cập nhật Database Schema
setup:db:status Kiểm tra trạng thái của Database (có cần update hay không)
setup:di:compile Tạo cấu hình DI 
setup:di:compile-multi-tenant
setup:install Cài đặt Magento
setup:performance:generate-fixtures 
setup:rollback Khôi phục Magento code, ảnh, database từ bản backup gần nhất
setup:store-config:set Cài đặt cấu hình cho Magento
setup:uninstall Xoá bỏ các cấu hình mà bạn đã thiết lập cho Magento
setup:upgrade Nâng cấp Magento code, Database

Theme

theme:uninstall //Xoá theme

Info

info:adminuri //Hiển thị đường link để truy cập vào trang quản trị của Magento
info:backups:list //In ra danh sách các file backup hiện có
info:currency:list //Hiển thị danh sách các tiền tệ được  hỗ trợ
info:dependencies:show-framework 
info:dependencies:show-Magento 2 modules
info:dependencies:show-Magento 2 modules-circular
info:language:list //Hiển thị danh sách các ngôn ngữ đã cài đặt
info:timezone:list // Hiển thị  các mùi giờ được hỗ trợ

Maintenance

maintenance:allow-ips Bật chế độ bảo trì ngoại trừ IP
maintenance:disable //Tắt chế độ bảo trì
maintenance:enable Bật chế độ bảo trì
maintenance:status Hiển thị trạng thái của chế độ  bảo trì (bật hay tắt)

Catalog

catalog:images:resize  //Thay đổi kích thước ảnh của sản phẩm

Hi vọng sau bài viết này, bạn đã biết được cách để quản trị trang web chạy Magento được tốt hơn, như bạn thấy với các câu lệnh trên của Magento 2 CLI, bạn có thể làm gần như mọi việc trong Magento mà lại nhanh. Có vấn đề gì comment bên dưới nhé.

Nguồn: Magento 2 Developer Documentation

Nếu bạn thấy có ích, hãy subcribe blog của tôi để nhận thêm nhiều tút hay qua email nữa nhé!