.

Chuyển thư mục lên RAM để tăng tốc website

chuyển thư mục lên ram tăng tốc website

Chắc hẳn các bạn đều biết, RAM có tốc độ nhanh hơn ổ cứng rất nhiều nên ý tưởng chuyển thư mục hay tập tin lên RAM là ý tưởng khá hay để tăng tốc độ website tuy nhiên nhược điểm của RAM là sẽ mất đi khi khởi động lại server nên việc chuyển tập tin hay thư mục lên RAM để …

Đọc tiếp